INTERNACIONALNA KUHINJA
SERBIAN TRADITION HOME SVE U VEZI HRANE... ZA RADOZNALE PISITE NAM... ODGOVORI NA VASA PISMA SLICNO NA NETU...
JEVREJSKA KUHINJA

JEVREJSKA KUHINJA U SVETU I KOD NAS

Jevreji su na tlu današnjeg Balkana živeli još u doba kasne antike, da bi tokom narednih 2000 godina u nekoliko velikih talasa naseljavali ove krajeve. Dva najveća talasa dovela su Sefarde - Jevreje koje je u srednjem veku iz Španije i Portugala prognala inkvizicija - i Aškenze, Jevreje poreklom iz severne i severoistočne Evrope koji su spas od krvavih pogroma potraili na tlu Balkana.

Širokoj javnosti uglavnom je nepoznat onaj segment jevrejske kulture koji se odnosi na samu porodicu, na unutarnji ivot porodice. Jedan vid tog života je jevrejska kuhinja, proizvod vekovne kreativnosti duboko utemeljene u kulturi i religiji.

Jevrejska kuhinja, kako sefardska tako i aškenska, zasniva se na starozavetnim propisima i čitavom nizu veoma strogih, kanonizovanih zabrana. Košer je reč koja se tradicionalno upotrebljava da opiše sve te zabrane. Postoje tri vrste košer hrane - neutralna, mesna i mlečna. Neutralna uključuje povrće, voće, itarice i neke vrste košer ribe. Mlečna uključujemsve proizvode od mleka ili one koji sadre makar i tragove mleka, a mesna meso određenih ivotinja i ptica ubijenih i očišćenih na određeni način. Šire obrazlaganje ovog skupa propisa o obrednoj čistoći i podobnosti jela i pića za ishranu oduzelo bi nam ogroman prostor, pa ćemo samo dodati da je dozvoljeno mešanje neutralne hrane i sa mesnom i sa mlečnom, a apsolutno zabranjeno mešanje mesnih i mlečnih proizvoda i da čitav niz dodatnih zabrana važi za hranu koja se sprema za Pesah - praznik kojim se slavi izbavljenje iz egipatskog ropstva. (Da biste stekli uvid u onaj istorijski deo jevrejske kulture morali biste da poznajete makar informativno Stari zavet. Konkretno Pesah je praznik kojim Jevreji obeležavaju dan kada su njihovi preci predvođeni Mojsijem napustili Egipat, beeći pred faraonovom vojskom. Mojsije je tad napravio čudo otvorivši prolaz kroz more koje im se našlo na putu. Tim prolazom narod se prebacio na drugu obalu, a faraonova vojska je bila potopljena pokušavši da istim putem prati begunce). Pošto jela za pesah uključuju često beskvasni hleb - macot - i maces-brašno, jednu veliku grupu recepata nećemo dati jer se ovi proizvodi kod nas ne mogu nabaviti. Predstavićemo ona karakteristična jela jevrejske kuhinje koja se mogu relativno lako pripremiti od namirnica koje inače koristimo u svakodnevnoj ishrani.HLEB I PECIVA

Svečanim čimom osvećenja vina i blagosiljanjem hleba počinje u jevrejskim domovima gotovo svaki veliki praznik. Jedan od najstarijih i najsvetijih je Šabat. Pošto se sedmog dana posle stvaranja sveta Bog odmarao, Šabat, subota, slavi se kao pomen na taj događaj. U pripremama za Šabat glavnu ulogu ima domaćica koja čisti i sprema kuću i hranu za praznik. Do petka posle podne sva hrana mora da bude pripremljena jer je na Šabat - koji počinje sa izlaskom prvih zvezda u patak uveče, a okončava se s pojavom prvih zvezda na subotnjem nebu - svaki rad, pa i kuvanje, zabranjen. Neka jela o kojima ćemo ovde pisati uobičajena su baš za Šabat - gefilte fiš, šolet i kreplah doneli su Aškenzi sa severa Evrope, pastel, burikitas i sungato Sefardi sa jugozapada Evrope - pre svih subotnji hleb-hala ili barhes, kako su ga Aškenazi zvali. Obično se ovaj hleb stavlja na sredinu stola, prekriven specijalnim vezenim pokrivačem, uz obredno vino i tradicionalne sveće čijim paljenjem domaćica ozvaničava početak Šabata.
"KOŠER" HRANA

Mnoga jela u jevrejskoj kuhinji imaju simboličan karakter - upotreba određenih namirnica u određenim prilikama ima ne samo tradicionalno nego i ritualno, religijsko značenje. Tako se recimo kolači koje jevrejske domaćice spremaju za Purum - jedan od retkih veselih praznika, za koji se obično pravi maskenbal, svojim oblikom prate priču vezanu za taj praznik. Inače Purum kao i većina jevrejskih praznika, slavi izbavljenje Jevreja iz ropstva. U konkretnom slučaju pogrom je nekad davno spremao persijski velmoža Haman. Pa se za ovaj praznik prave kolači sa njegovim likom a od kolača se postavlja neka od scena koje predstavjaju te događaje. Takođe je tradicija da se prave kolači sa medom, naročito za novogodišnju tpezu. Nova godina, čiji se početak izračunava za svaku godinu posebno, pada uvek početkom jeseni, a novogodišnji praznik Roš Hašana, uvek prvog dana meseca Tišri. U ovom prilično složenom sistemu godine imaju 353, 354 ili 355 dana, ukoliko su proste, ili 383, 384 i 385 dana ukoliko su prestupne. Po jevrejskom računanju sada smo negde oko 6000 - te godine. Uobičajena čestitka za Roš Hašan je Šana Tova.

Ovde ćemo predstaviti jedan mali deo raznovrsne i veoma bogate jevrejske kuhinje. Još jednom ćemo napomenuti da je za same Jevreje izuzeto bitno da jela koja jedu budu Košer, zapravo čista na onaj tradicionalno religijski način, te da postoji veliki broj pravila i odredbi usko vezanih za verske obrede koji se primenjuju prilikom spremanja Košer jela. Svakako, mi ćemo se ovde pozabaviti samim receptima, ostavljajući po strani taj drugi aspekt njihove pripreme i značenja.

Naravno, daćemo vam ovde i neke recepte koji predstavljaju jela moderne izraelske kuhinje. Ukorenjeni u staru i specifičnu jevrejsku kulinarsku tradiciju oni su, istovremeno i proizvodi specifičnog podneblja savremene jevrejske države u kojoj se mešaju uticaji mediteranske i srednjoistočne kuhinje. U ta jela spadaju recepti za Pile jafa, za Sunago, ribu sa orasima i meso kuvano u vinu. Kod ovog poslednjeg nabrojanog jela jak je uticaj istočnjačke kuhinje, a samom jelu specifičan ukus daju leblebije koje su inače u savremenoj izraelskoj kuhinji čest sastojak u spremanju jela.


KORAK NAZAD
Ako želite da odštampate recepte, kliknite desnim tasterom miša na tekst recepta i odaberite opciju
PRINT / ŠTAMPAJ. • BARHES
 • HALA
 • PASTEL
 • BURIKITAS

 • LATKES
 • JEVREJSKA JAJA
 • PREDJELO OD JAJA
 • PIHTIJE OD GUŠČETINE • SUPA UZ KREPLAH-KNEDLE
 • SUPA OD CVEKLE
 • LETNJA ČORBA OD VOĆA
 • ČORBA OD SIRA

 • GEFILTE FIŠ
 • RIBA SA ORASIMA
 • PILE - JAFA
 • ŠOLET
 • SUNAGO
 • MESO KUVANO U VINU
 • HAMIN
 • CIMES • HAMANTAŠEN
 • ČALDIKAS
 • ROSKITAS
 • REZANCI SA LIMUNOM
 • KOLAČ OD MEDA