P I Ć A
SERBIAN TRADITION HOME SVE U VEZI HRANE... ZA RADOZNALE PISITE NAM... ODGOVORI NA VASA PISMA SLICNO NA NETU...
SUDBINA U ŠOLJICI KAFE
GATANJE PO KAFENOM TALOGU

Tekst je preuzet iz knjige TAJANSTVENE POJAVE U NAŠEM NARODU Dr Radovana N. Kazimirovića, fototipsko izdanje knjige štampane u Beogradu 1940. godine

I talog, koji se dobija od kuvane kafe služi mnogim vračarama (naročito onim u gradovima) kao sredstvo gatanja i proricanja sudbine.

Ovaj načina gatanja, izgleda, da je kod nas najviše rasprostranjen.

Vračare, koje po kafenom talogu gataju i proriču, obično zahtevaju, da se samlevena kafa stavi pod jastuk onome, kome se želi sudbina doznati, da bar jednu noć na njoj prespava a zatim se ukuva i naspe u šolju da pije...

Dok se kuvana kafa nije još izbistrila, treba je staviti u šoljicu i sačekati malo da slegne talog. Tada treba lice, kome se proriče, da popije kafu i talog da prevrne na tanjirče od šolje. Pošto malo postoji, šolja se podigne i kad se u nju zagleda mogu se primetiti razne slike, koje se obrazuju od taloga ("išarano dno kafene šiljice"). Iz tih, tako dobijenih slika, koje imaju svoje značenje, i koje uvežbana vračara lako uoči, proriče se budućnost.

Putem svoje darovitosti (inspiracije) i intuitivne moći, ona povezuje sve te slike u jednu celinu, koju plastičnim rečima saopštava onom, kome se gata i proriče.

Pitao sam mnoge gatare (vračare), koje pomoću kafenog taloga proriču, ali ni jedna od jedne od njih nisam mogao dokučiti neka stalna pravila o tome. Sve su one razne znake tumačile po svom ličnom, individualnom načinu i inspiraciji. Jedna mi je šta više rekla, da se izvesnim osobama u talogu ne pojavljuju nikakavi znaci i da im, stoga, ništa ne može ni predskazati...

Ipak, među raznovrsnim znacima, koji se iz kafenog taloga mogu pojaviti, napomenuću samo najglavnije:

 • Ako se iz "čudnovate" šolje, kad se prevrne napravi točak i to fatalni - okrenut na gore - onda je to nesreća.
 • Nesreću označava i orao kad se pojavi na donjem delu šolje. Ako se pojavi gore, onda je to sreća.
 • Isto tako je i golub - sreća.
 • mačka predskazuje dušmanina;
 • ptica - pismo;
 • zmija - neprijatelja,
 • mrtvački sanduk - žalost;
 • aeroplan - povratak visokog činovnika;
 • trava - veliku ljutnju;
 • crkva - sud;
 • razgovor sa sveštenikom - bolest;
 • suze - radost;
 • toranj - dug život i zadovoljnu starost;
 • kruna na glavi - brak;
 • venac s leđa - razvod braka;
 • sudski astal - avanzman itd.

  Kad su "slike" kafenim talogom u šolji zatvorene, onda se "dugo čeka" na ono što one sobom predskazuju.

  Ako se pri prosipanju taloga poažu kakvi brojevi, onda se pomoću njih takođe prave raznovrsne kombinacije i proriče sudbina.
 • Sanduk mrtvački, sa vencem ili bez venca, predsazuje žalost;
 • a krstača, ako se na talogu jasno vidi, predsazuje blisku smrt...


 • back to SVE O KAFI

  Ako želite da odštampate recepte, kliknite desnim tasterom miša na tekst recepta i odaberite opciju
  PRINT / ŠTAMPAJ.