D I J E T E
SERBIAN TRADITION HOME SVE U VEZI HRANE... ZA RADOZNALE PISITE NAM... MOLIM VAS! ODGOVORI NA VASA PISMA SLICNO NA NETU...
SAVETI NUTRICIONISTE


ORGANSKA HRANA
OSNOVA ZDRAVOG ŽIVOTA
 

U savremenom svetu veoma je teško, na nivou jedinke, uticati na kvalitet života. Kvalitet vazduha, vode, nivo buke i sl. najčešće su izvan naše kontrole, posebno u urbanim sredinama. Sa druge strane, kvalitet svakodnevne ishrane možemo veoma lako popraviti, uz minimalne napore. A danas se pouzdano zna da je ishrana jedan od presudnih faktora dobrog zdravlja i da mnoga oboljenja lako mogu da se spreče ili drže pod kontrolom uz pomoć zdravije ishrane i zdravijeg načina života.

Ubrzani razvoj naše civilizacije doveo je svakako do prosperiteta, ali i do do pojave "civilizacijskih bolesti" - kardiovaskularna i maligna oboljenja, veliki broj obolelih od dijabetesa, povišenog nivoa holesterola i triglicerida u krvi... Jedan od uzrok je svakako nepravilna ishrana. Konzumiranjem namirnica proizvedenih na konvencionalni način u organizam svakodnevno unosimo štetne sastojke, bilo da se radi o štetnim materijama koje su se u namirnicama nataložile tokom uzgoja (pesticidi, veštačka đubriva, hormoni, veterinarski preparati...), o onima dodatim prilikom obrade (nitrati i nitriti, sintetički aditivi...), ili o različitim otrovima koji su nastali posredstvom neadekvatne ambalaže (metalne konzerve, štamparska boja..). U industriji hrane koristi se oko 60.000 raznih hemikalija, a svako od nas godišnje ishranom unese u organizam bar 2,5 kg ovih materija! Ova činjenica dovodi u pitanje sve dosadašnje stavove o biološkoj vrednost hrane.

Poslednjih godina sve više pažnje poklanja se namirnicama okarakterisanim kao ORGANSKA HRANA. To su namirnice proizvedene bez sintetičkih đubriva i pesticida, primenom poljoprivrednih metoda koje su ekološki ispravni i ne ugrožavaju planetu, na zemljištu koje je čisto od zabranjenih supstanci najmanje tri godine. Pod pojmom ORGANSKA HRANA prvenstveno se misli na voće i povrće ali tu svakako spadaju i proizvode životinjskog porekla, kada su životinje odhranjene na zdrav i prirodan način. Ovako dobijene namirnice su bez sumnje najzdravije, ali ih treba konzumirati što svežije, jer se bez veštačkih sredstava ne mogu dugo održati.

Organski proizvodi ne sadrže štetne materije - ostatke pesticida, teških metala, hormona, veterinarskih preparata, sintetičkih aditiva... Imaju niži sadržaj nitrata i nitrita. Ne sadrže otrove iz nezdrave ambalaže, jer se pakuju u prirodne materijale.

Organske namirnice su zdravije i imaju veću biolosku vrednost, koja je direktno odgovorna za imunitet i vitalnost ljudskog organizma. Imaju bolji tehnološki kvalitet, veći sadržaj suve materije, što omogućava bolje održavanje. Sadrže više vitamina i minerala.

ORGANSKA HRANA može da bude sveža i prerađena. Sveže namirnice, kakve su voće i povrće, moguće je kupiti direktno od proizvođača, ili na pijacama, u supermarketima, prodavnicama zdrave hrane... Prerađene namirnice najčešće sadrže samo organske sastojke, bez veštačkih aditiva i proizvode je primenom posebnih metoda, posebnih materijala i pod posebnim uslovima. Ovo podrazumeva da se ne koriste hemijske i konvencionalne metode obrade.

... I savet za kraj: potrudite se i uključite što više organskih namirnica u ishranu. Vrlo brzo ćete primetiti pozitivan uticaj na Vaše zdravlje i zdravlje Vaše porodice!

Milica Buha, dipl. ing pejzažne arhitekture
Jasna Anđelković, dipl.dijetičar-nutricionista

SAVETI NUTRICIONISTE

Ako želite da odštampate recepte, kliknite desnim tasterom miša na tekst recepta i odaberite opciju
PRINT / ŠTAMPAJ.RECEPTI ZA SVE ONE KOJI ŽELE DA SE HRANE ZDRAVO

RANIJI TEKSTOVI:

SAVETI SLAVICE MATIĆ
dijetetičara- nutricioniste
 • O ULJU, ZAPRŠCI I JOŠ PO NEČEMU...

  MILJANINI SAVETI
 • VELIKI BROJ IZUZETNO KORISNIH SAVETA O DIJETAMA I ZDRAVOJ ISHRANI

  VITAMINI
 • ... I NJIHOVA ČUDESNA MOĆ

  "BILJNI DOKTORI"
 • HRANA KAO LEK ZA MNOGE
      BOLESTI SAVREMENOG DOBA

  GOJAZNOST KAO FAKTOR RIZIKA
  U ODRASLIH OSOBA
 • RESPIRATORNI POREMEĆAJI
 • HEPATOBILIJARNI POREMEĆAJI
 • GOJAZNOST I MALIGNE NEOPLAZME