D I J E T E
SERBIAN TRADITION HOME SVE U VEZI HRANE... ZA RADOZNALE PISITE NAM... MOLIM VAS! ODGOVORI NA VASA PISMA SLICNO NA NETU...
SAVETI NUTRICIONISTE

Da bi smo vam u ovoj oblasti ponudili što preciznije savete, obzirom da ova tema zalazi u oblast medicine, obratili smo se obratile smo se lekaru - nutricionisti, koji će vam na ovim stranama dati prave savete o tome kako da se pravilno hranite i regulišete svoju telesnu težinu.

RESPIRATORNI POREMEĆAJI


Gojaznost remeti disajnu funkciju smanjivanjem torokalne i plućne rastegljivosti, zbog čega dolazi do respiratornih poremećaja u smislu promene odnosa izmedu ventilacije i perfuzije. U 30% gojaznih s BMI iznad 27 dolazi do pojave apneje u toku sna - ”sleep apnea syndrome”. Ova dijagnoza se može postaviti ako se u toku jednoga sata pojavi više od 10 epizode apneje, odnosno više od 30 u toku sednosatovnog spavanja.

Sve to dovodi do hipoksemije i hiperkapnije, a ovo do buđenja i uspostavljanja normalnog ritma disanja. Za vreme spavanja apnoičnih epizoda dolazi do naizmenične pojave bradikardnih i tahikardnih intervala, ventrikularnih (komornih) ekstrasistola, sprovodnih smetnji tipa atrioventrikularnog bloka, sinusnih aritmija, pa čak i kraćih prekida srcanog rada.

Opisani su i slučajevi nagle smrti. Duže perzistiranje ovog sindroma uslovljava razvitak alveolarne hipoventilacije sa hipoksemijom, hiperkapnijom, respiratornom acidozom, somnolencijom i, konačno, respiratornom insuficijencijom.

HEPATOBILIJARNI POREMEĆAJI


Žučna kalkuloza predstavlja cestu pojavu i prisutna je u polovine žene ciji je BMI iznad 30. I samo oboljenje od bilijarne litijaze izrazito je povečćan u gojaznoj populaciji, ukljucujući tu i znatno veći rizik hirurške intervencije u ovakvih bolesnika.

Prema podacima različitih ispitivanja, steatoza jetre ustanovljena je u 68-94% gojaznih bolesnika.

GOJAZNOST I MALIGNE NEOPLAZME


Povezanost izmedu gojaznosti I malignih neoplazmi predmet je brojnih istraživanja i danas postoje pouzdani dokazi o povećanoj učestalosti određenih lokalizacija malignoma u gojaznih osoba. Studija Američkog kancerološkog društva, koje se odnosi na 750.000 osoba praćenih 12 godina, utvrila je da relativni rizik oboljevanja od neoplazmi iznosi 1,33 u muškaraca i 1,55 u žena u kojih postoji višak telesne mase iznad idealne veći od 40%.

Izrazito gojazni muškarci signifikantno češće oboljevaju od kolorektalnog i karcinoma prostate, a žene od karcinoma dojke, ovarijuma, endometrijumskog karcinoma i karcinoma žučne kesice.

Povezanost gojaznosti i karcinoma dojke više je izražena posle menopauze, za razliku od endometrijumskog karcinoma gde je to posebno evidentirano u mladih osoba. Ustanovljena je, takode, i uloga masti iz ishrane u pojavi karcinoma dojke jer incidenca ovog karcinoma i oboljevanje od njega korelišu s alimentarnim unosom masti.

Do iste konstatacije o ulozi povećanog alimentarnom unosa masti došlo se i u slučaju karcinoma kolona i prostate.

dr IVANA Vukosavljević

početak

RECEPTI

Ako želite da odštampate recepte, kliknite desnim tasterom miša na tekst recepta i odaberite opciju
PRINT / ŠTAMPAJ.GOJAZNOST KAO FAKTOR RIZIKA U ODRASLIH OSOBA


Dobro je poznato da gojaznost dovodi do brojnih i teških komplikacija na mnogim organima i organskim sistemima, što ima za posledicu povećano oboljevanje ove populacione grupe.

Uticaj gojaznosti na razvitak komplikacija I povećana smrtnost objašnjava se njenim dvostrukim delovanjem - direktnim, neposredno uticajem na nastanak izvesnih oboljenja (naročit, kardiovaskularnih) i indirektno, agravirajućim efektom na druge faktore rizika (arterijska hipertenzija, šecerna bolest, hiperlipoproteinemije).

Valja naglasiti da rizik od oboljevanja nije jednak za sve osobe istog stepena gojaznosti vec zavisi od čitavog niza I drugih faktora: životnog doba, prisustva drugih faktora rizika (npr. pušenje i drugo), raspored masnog tkiva, životnog doba kada se gojaznost pojavila. U tom pogledu, od izuzetnog je značaja raspored masnog tkiva. Naime, abdominalni (androidni ili centralni tip) gojaznosti daleko češće dovodi do teških i smrtonosnih komplikacija, pre svega, na kardiovaskularnom aparatu nego ginoidni tip.

dr IVANA VukosavljevićOD SADA SVE ŠTO VAS INTERESUJE O ZDRAVOJ ISHRANI I DIJETAMA MOŽETE NAĆI NA ADRESI:
www.healthy-cooking.org